کابل شبکه ۶A آرمورد روکش پی ای بدون هالوژن FFTP_MMC

1. Conductor : solid bare copper AWG23
2. Insulation : PE Skin Foam Skin
3. Individual shield : Aluminum/Polyester foil – coverage 110%
4. Drain wire : Solid tinned copper
5. General shield : Aluminum/Polyester tape – coverage 110%
6. Outer sheath : LSZH – RAL 4001

توضیحات

به دلیل مقاومت مکانیکی بالاتر این محصولات، از این کابل ها می توان در شرایط آب و هوایی سخت تر نیز استفاده کرد. از کابل آرموردار فشار قوی در سیستم های توزیع برق استفاده می شود و این مورد مهم ترین کاربرد این کابل ها است. در ادامه به برخی دیگر از کاربردهای کابل زره دار اشاره خواهیم کرد:

  1. کابل کشی در زیر خاک و به صورت دفنی
  2. کابل کشی داخل کانال ها، لوله ها و یا انواع داکت برق
  3. کابل کشی در مکان های مرطوب و یا داخل آب
  4. استفاده در مکان های پر گرد و غبار
  5. استفاده در محیط های روغنی، بازی و اسیدی
  6. استفاده در محیط هایی با وجود حشرات زیاد
  7. کابل کشی در کارخانه های پتروشیمی، نفتی و گازی